Dags! Årskurs 5 Språklära (reviderad)

Konkret Elevnära Solklar! Nu ännu tydligare och enklare för eleven! Dags! tränar de viktigaste baskunskaperna i svenska så att de verkligen sitter. Språkläran med två tillhörande övningsböcker per årskurs är reviderad och de nya häftena Tema Läsa och Tema Skriva ger fördjupad läs- och skrivträning. Spra°kla¨ran 1; en fo¨r varje a°rskurs 1; a¨r reviderad med ha¨rliga bilder, mer elevna¨ra o¨vningar och tydliga fo¨rklaringar. Bo¨ckerna inneha°ller de viktigaste baskunskaperna fo¨r a°rskurs 41;6. Sa¨rskilt betonas ra¨ttstavning, ordkunskap, anva¨ndning av ordlista samt grammatik och meningsbyggnad. Eleven fa°r tydliga fo¨rklaringar av begrepp och fakta fo¨r att sedan kunna o¨va pa° egen hand. A¨ven de popula¨ra o¨vningsbo¨ckerna a¨r reviderade! Till varje spra°kla¨ra finns O¨vningsbok A och B. Tydlig layout och enkla instruktioner ger eleverna mycket tra¨ning pa° viktiga baskunskaper. Repetition a¨r ledord fo¨r att verkligen befa¨sta kunskaperna

ISBN: 9789127408111

Provläs boken