Controllerns nya roll : om verksamhetsstyrning i informationsrik miljö av Jan Lindvall

Conrollerns yrkesroll måste omvärderas, omdefieras och omformas! Den nya controllern ska ha en affärsstödjande, framåtsyftande funktion i organisationen. Det menar docent Jan Lindvall. Han diskuterar även hur företagen med informationsteknikens hjälp kan effektivisera controllerns rutiner kring informationsproduktion, till förmån för mer värdeskapande aktiviteter, som analys och kommunikation. Pressröster: "Den är intressant både för controllrar, beslutsfattare som använder sig av olika typer av it-genererade faktaunderlag och affärschefer som behöver få bättre koll hur de ska använda sig av ekonomiska och verksamhetsrelaterade analyser i affärsutvecklingen." Martin Wallström, Computer Sweden

ISBN: 9789172276376

Provläs boken