Historieatlasen

Historieatlasen låter dig vandra genom historien via kronologiska kartor med er samt illustrativa teckningar och fotografier. Ett enkelt och överskådligt sätt att förstå den historiska utvecklingen i världen. Jordens födelse, människans utveckling, våra kontinenters hsitoria och mycket därtill. Även med nutidshistoria. Dessutom en överskådlig förteckning över viktiga årtal i Sveriges historia

ISBN: 9789147808854

Provläs boken