Det öppna ledarskapet av Thomas Gordon

Boken erbjuder chefer och ledare beprövade redskap för kommunikation och konfliktlösning som är grunden för sunda, väl fungerande relationer på arbetsplatsen. Detta är en praktisk bok om färdigheter och metoder, såsom aktivt lyssnande, jag-budskap och vinna-vinna-metoden. En bok om att motivera människor att arbeta tillsammans och bidra till bättre resultat och ökat välmående på arbetsplatsen. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090631

Provläs boken