Introduktionsåret – Vägledning för mentorer och lärare av Ulla Lindgren, Åsa Morberg

Mentorskap under introduktionsåret. Såväl erfarna som nyblivna lärare står nu inför en stor och spännande utmaning. Rutinerade lärare ska bli mentorer, nyblivna lärare ska få en mentor. I denna bok belyses många av de mest centrala frågorna samt ges handfast vägledning. Mentorns uppgift slås fast av Skolverket och syftar till att stödja den nyblivna lärarens professionella utveckling. Detta ställer krav inte bara på de nyblivna lärarna utan även på mentorerna, eftersom mentorsrollen är ny för de flesta. Syftet med denna bok är dels att tydliggöra mentorernas uppdrag, dels att lyfta fram rimliga förväntningar från nybörjarlärarna. Vad behöver mentorerna kunna och hur kan de nyblivna lärarna förbereda sig? För att introduktionsåret ska bli framgångsrikt behandlas i boken både förhållningssätt och innehåll, planering och genomförande. Eftersom mentorskapet är obligatoriskt för att den nyexaminerade läraren ska få sin legitimation, är det extra viktigt att det genomförs på ett strukturerat och målinriktat sätt

ISBN: 9789113044705

Provläs boken