Skrivandets makt av Birgitta Norberg Brorsson

Den här boken tar upp hela undervisningsförloppet kring skrivande, från det att uppgiften introduceras till att eleverna får respons på sin text. Författaren problematiserar valet av genrer för skrivandet i svenskundervisningen, där de individuellt baserade och skönlitterära genrerna dominerar på bekostnad av det diskursiva, samhällstillvända skrivandet. Men boken är mer än så, den är också tänkt som en didaktisk grundbok för blivande svensklärare, med betoning på hur skrivundervisning teoretiskt och praktiskt kan analyseras och utvecklas. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147015627

Provläs boken