När skolan gör skillnad av Sabine Gruber

Om lärares syn på elever med annan kulturell bakgrund en svensk. I sin forskning visar Sabine Gruber på hur lärare delar upp eleverna i två, homogena grupper - svenskar och invandrare och kopplar ett antal stereotypa karaktärsdrag till dessa. "Den typiska invandrarkillen" blir bemött på samma sätt oavsett vem han är. En grupp skiljs dock ut från dessa två grupper nämligen romer, som anses vara avvikande från allt annat

ISBN: 9789147084234

Provläs boken