J2000 Rättskunskap, Fakta o övningar av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Åsa Toll

Vardagsnära juridiska frågor ur individens synvinkel! Med verkliga fall som bas tar sig läromedlet an följande områden: samhälle, familj, konsument, bostad och arbete. Texten varvas med klargörande exempel och lagtextutdrag. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147094950

Provläs boken