Kärlekens krigare av Christopher O´Regan

Striden för en förlorad värld "Om det är mitt fosterlands olyckliga öde att störta samman, om det skall lämnas till offer och rov för upprorsmän och sofister, så skall jag icke anse något offer för stort." Gustaf Mauritz Armfelt, 1793 Baron Gustaf Mauritz Armfelt och grevinnan Magdalena Rudenschöld träffas för första gången på Drottningholm i augusti 1784. Han är då en av Gustaf III:s närmaste män, hon en firad hovfröken. Förälskelsen är ögonblicklig och de inleder en hemlig relation. Åtta år senare är deras värld slagen i spillror. Kungen är mördad och hans anhängare fördrivs från sina positioner inom regering och ämbetsverk. De nya makthavarna finner nöje i att svärta minnet av den döde regenten, och flera av hans reformer avskaffas. Armfelt skickas iväg till Neapel som svenskt sändebud. Men från sin avlägsna post blir han ledare för den gustavianska motståndsrörelse som bildas. Planer smids för att störta regeringen. Och i Stockholm blir Magdalena Rudenschöld hans budbärare i kampen för en redan förlorad värld. Kärlekens krigare är berättelsen om maktstriden som följde efter mordet på Gustaf III. Om en revolutionsdröm och en kärlekshistoria som båda slutade i katastrof. Med sin enastående förmåga att dramatisera historiska skeenden, ger Christopher O?Regan än en gång liv åt 1700-talets händelser och människor. Om I stormens öga (2009) "O?Regan berättar sin historia med bravur, det är nerv från första till sista sidan." Borås Tidning

ISBN: 9789137137643

Provläs boken