Kompakt fakta : oceaner

I boken om våra oceaner finns mycket som är intressant för den som vill lära sig mer om haven. Efter en inledning om oceanernas egenskaper finns beskrivningar och fakta om den marina faunan med allt från fiskar, koraller, valar, sälar och fåglar. Avsnittet om det frusna havet behandlar polarområdena. Upptäcksresande och fartyg till sjöss, både i freds- och krigstid, samt pirater och piratskepp ger en bred bild av alla kommunikationer till sjöss. Miljö och hotade djurarter finns också med

ISBN: 9789147808601

Provläs boken