Rädsla, oro, ångest av Jan-Otto Ottosson, Giacomo d’Elia

Rädsla, oro, ångest beskriver olika former av ångest, vad som ligger bakom, hur ångesten yttrar sig och hur den bäst kan behandlas. Kognitiv beteendeterapi, dynamisk psykoterapi, läkemedel och egenvård är några behandlingsalternativ som tas upp och diskuteras. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093595

Provläs boken