Kultur för hälsans skull av Eva Bojner Horwitz

Intresset och synen på kultur har förändrats genom att forskning visar att hjärnans formbarhet kan påverkas när vi upplever kultur. När hjärnan förändras följer en rad effekter som till exempel ökad minneskapacitet, nya kontaktytor mellan hjärnans olika nätverk och därmed ökad möjlighet till nyinlärning. Kulturen kan förändra vårt medvetande på ett djupare plan än vad orden förmår. I boken Kultur för hälsans skull förklarar författaren Eva Bojner Horwitz hur olika kulturella aktiviteter, i vid bemärkelse, påverkar kroppen och hur ett förändrat medvetande ökar livskvaliteten. Inledningsvis ges exempel på praktiska övningar som gör kropp och sinne mer mottagliga för den kulturella stimulansen. Kultur för hälsans skull vänder sig till den som är nyfiken på hur kulturhälsa kan bidra till ett mer meningsfullt och hälsosamt liv. Den är särskilt användbar för vårdprofessioner som sjukgymnaster, sjuksköterskor, läkare samt konstnärliga och verbala terapeuter som söker fördjupad kunskap inom kulturhälsa. Eva Bojner Horwitz är medicine doktor, aktiv forskare inom kulturhälsa och sedan 20 år föreståndare för Riddargårdskliniken i Stockholm.

ISBN: 9789172057753

Provläs boken