Hållbar utveckling av Inger Björneloo

FN/Unesco riktar för närvarande stor uppmärksamhet mot alla lärare i världen. Under en tioårsperiod fram till år 2014, kallad Dekaden, ska all undervisning i världen präglas av olika perspektiv på hållbar utveckling. Utbildning och lärande är förutsättningar för att människor ska kunna möta de utmaningar världen står inför. Men vad innebär det att undervisa för en hållbar utveckling? Vad menar lärare att elever behöver kunna, veta och förstå för att de ska bidra till en bättre värld? Och hur kan man som lärare svara på elevers oro för framtiden? Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147084739

Provläs boken