Kvinnors företagande : mål eller medel?

Hur ser den svenska företagerskan egentligen ut i idé och verklighet? På vilka villkor tillåts hon ta del i samhällsutvecklingen? Vilken slags tillväxt ska kvinnors företagande bidra till? I dag råder en bred politisk enighet om att Sverige behöver fler företagare, framför allt fler kvinnor. Fler kvinnor som företagare anses gynna både tillväxten och jämställdheten. Tjugo års politik för att gynna kvinnors företagande visar att resultaten sällan blir de som eftersträvas och att lösningar kanske ska sökas i samhällskontexten i sin helhet. Kvinnors företagande framställs ofta som lösningen på en mängd problem i det svenska samhället, men resultaten i denna bok pekar mot att idéerna bakom dessa förhoppningar är både motsägelsefulla och mångtydiga. Företagandet handlar om samspel mellan välfärdsstaten, marknaden, familjen och individen, där politik och ideologi spelar en stor roll. Här undersöks kvinnors företagande utifrån ett mångvetenskapligt och i flera fall kritiskt perspektiv med forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner. Författarna diskuterar hinder och möjligheter för kvinnors företagande och lyfter upp frågor som finns inbäddade i olika sammanhang, från familjeföretag till föreställningar om företagande och entreprenörskap. Eva Blomberg är professor i historia vid Södertörns högskola, Gun Hedlund är fil.dr i statskunskap vid Örebro universitet och Martin Wottle är fil.dr i historia vid Södertörns högskola. Övriga författare: Helene Ahl, Dominique Anxo, Cecilia Bjursell, Eva Blomberg, Marita Blomkvist, Thomas Ericson, Agneta Hansson, Mona Hedfeldt, Gun Hedlund, Leif Melin, Andreas Mångs, Helén Strömberg, Elisabeth Sundin, Jonatan Svanlund, Malin Tillmar, Pia Ulvenblad, Ylva Waldemarsson, Lena Wennberg och Martin Wottle

ISBN: 9789186203863

Provläs boken