Långa linjer i historien av Gunnar W. Knutsen

Boken belyser världshistorien på ett annorlunda sätt. I stället för att skildra en serie enskilda händelser lyfter boken fram de långa utvecklingslinjerna och grundläggande betingelserna för människor och samhällen i historien

ISBN: 9789147084791

Provläs boken