Barn och naturvetenskap av Ingela Elfström, Bodil Nilsson

En didaktisk bok om undersökande lärande i naturvetenskap med barn i åldern 1-12 år. Författarna tar avstamp i ett utforskande arbetssätt och betonar vikten av tilltron till barnens egen förmåga. Teorier om lärande kopplas till praktiska exemple från förskolans och skolans arbete med naturvetenskap. Andra viktiga begrepp i boken är pedagogisk dokumentation, mångfald och olikhet samt utvärdering. Boken är illustrerad med många foton och teckningar.

ISBN: 9789147084227

Provläs boken