Mot bättre vetande : en svensk skolhistoria av Hans Albin Larsson

Vad har hänt med den svenska skolan? Hur kommer det sig att så stora ansträngningar och resurser, som satsats på vår skola, lett till så lite resultat? Varför kommunaliserades skolan och vad ledde det till? Vilken effekt har friskolereformen haft? Vad har hänt med lärarrollen? Vilka har drivkrafterna till skolans förändring varit? Vilka intressen, institutioner och perspektiv har legat bakom dem? Vad vi kan vänta oss av den nya skollagen, den nya lärarutbildningen och gymnasiereformen 2011? Det är några frågor som behandlas i denna bok. Med fokus på de senaste decenniernas organisatoriska reformer, samt pedagogiska och politiska debatt, analyserar Hans Albin Larsson, mot en historisk bakgrund, skolans utveckling och problem. Mot bättre vetande. En svensk skolhistoria är en lättläst och faktaspäckad bok som sätter in skolan i sitt historiska och strukturella sammanhang. Den är väl anpassad för blivande lärare och alla som jobbar inom skolan. Men boken är även rekommenderad läsning för alla som vill förstå den samhällsinstitution som kanske formar oss mest, tillika Sveriges största och viktigaste arbetsplats. Hans Albin Larsson är professor, lärarutbildare och utbildningsdebattör. Illustrerad

ISBN: 9789186203597

Provläs boken