LTI : tredje rikets språk : [lingua Tertii imperii] : en filologs anteckningsbok av Victor …

'Ord kan vara som mycket små arsenikdoser: de sväljs helt obemärkt, de tycks inte ha någon verkan men efter ett tag verkar giftet ändå.' Naz ismens starkaste, mest offentliga och samtidigt hemligaste propagandam edel var dess språk. Propagandan dånade under massmöten och militärpar ader, den strömmade ur radioapparater och flimrade på biograf-dukar. M en den infiltrerade också det vardagliga talet, omformade ordens betyd elser och utarmade uttrycksmöjligheterna. Det nya språkbruket åt sig i n i människorna och blev en oupplöslig beståndsdel av deras identitet och verklighetsuppfattning. Resultatet blev ett samhälle där skillnade n mellan lögn och sanning var oviktig. I Arbetet med LTI påbörjades i hemlighet under författarens tid som tvångsarbetare för naziregimen oc h boken utkom 1947. Den är inte bara ett klarsynt vittnesmål från Hitl ers Tyskland, utan också en oumbärlig läsning om förhållandet mellan s pråk, tanke och makt. Victor Klemperer (1880-1960) var professor i ro manska språk vid tekniska högskolan i dresden. på svenska finns sedan tidigare hans dagböcker från Hitlertiden, Intill slutet vill jag vittn a. Dagböcker 1933-1945. (Seelig)

ISBN: 9789197560764

Provläs boken