Nervpirrande pedagogik av Theresa S.S. Schilhab, Steffensen (red.)

Idag vet vi att man ser, hör och lär med hjärnan, en hjärna som uppfattas som den centrala delen av en biologisk organism och inte som en dator skild från kroppen. När man lär med hjärnan är det pedagogikens uppgift att undersöka hur den neurovetenskapliga forskningen kan komma till nytta i den pedagogiska världen. Det är också den här bokens uppgift. Hur kan kunskap om hjärnans utveckling användas inom pedagogiken? Blir vi mer intelligenta av att röra på oss? Dikterar vår biologi perioder för visst lärande, till exempel av språk? Det är frågor som diskuteras i denna bok. Här försöker en rad forskare från helt skilda discipliner komma fram till om det är möjligt att bygga broar mellan en av allt att döma naturvetenskaplig forskning (inom t.ex. biologi och neurologi) och pedagogiken. Hur långt har vi kommit? Vilka problem stöter vi på? Vilka är de framåtriktade perspektiven? Genom diskussionen kring dessa frågor blir den här boken även en introduktion till en ny neuropedagogik som skulle kunna kallas "pedagogisk neurovetenskap" (en översättning av Educational Neuroscienc, grundat i USA 2005 ). Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093717

Provläs boken