Överblick övningsbok av Espling Lindberg, Kerstin, Kjellröier Ringer, Catharina, Lilburn, Anita

Överblick är avsedd för undervisningen i svenska som andraspråk i grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett ämnesintegrerat material med texter och övningar kring naturorientering, geografi, historia och religion. Avsikten är att förbereda eleverna för vidare ämnesstudier. Boken kan användas från nybörjarstadiet. Texterna och övningarna följer en innehållsprogression från konkreta och välkända begrepp till mer abstrakta. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

ISBN: 9789147082933

Provläs boken