På svenska! 1 studiebok franska av Ulla Göransson, Mai Parada

På svenska! 1 är en nybörjarkurs i svenska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (CEFR). Kursen kan även vara lämplig i andra typer av utbildningar på motsvarande nivå, t.ex. sfi, steg 3 kurs C. Läromedlet består av en lärobok inkl. cd, en övningsbok samt en studiebok. Studiebok Studieboken, som finns på flera språk, innehåller en kort presentation av svenskt uttal och svensk grammatik samt en alfabetisk ordlista och fraslista.

ISBN: 9789174346442

Provläs boken