Stegen – Tala med texten 2 av Jenny Roo

Tala med texten 2 är en kombinerad text- och arbetsbok för elever som läser svenska som andraspråk eller behöver extra träning. Den är en fortsättning på Tala med texten 1. Texterna, som är utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker samt några dikter, ska stimulera till intressanta diskussioner, skrivande och vidare läsning. Urvalet i Tala med texten 2 är i första hand gjort med tanke på elever i årskurs 8-9. Till texterna finns olika typer av uppgifter som till exempel läsförståelse, ordkunskap, grammatik och diskussion. Boken innehåller också skrivuppgifter samt gå vidare-uppgifter för de elever som arbetar snabbt och behöver extra material. Till boken hör en cd-skiva med hela boken som DAISY text och ljud. Den ger eleverna möjlighet att höra bokens text samtidigt som de följer texten på datorskärmen. Facit finns för utskrift på vår hemsida www.gleerups.se/skola/talamedtexten. Tala med texten 2 ingår i Stegen-serien, en serie för unga vuxna som behöver extra träning när det gäller det svenska språket

ISBN: 9789140670281

Provläs boken