Social dokumentation i praktiken – en handbok med övningar av Thomas Carlsson, Ann Nilsson

Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor. Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan och löpande anteckningar. Social dokumentation i praktiken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Den är ett komplement till de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation – ett steg till av samma författare. ?Ann Nilsson och Thomas Carlsson arbetar som adjunkter på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. De är också utbildare inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, inom social dokumentation samt inom organisations-, personal- och metodutveckling. Ur innehållet ?- Vad är social dokumentation? Syfte och nytta, kopplat till värdegrunden ?- Socialt och salutogent synsätt, känslan av sammanhang (KASAM) ?- Genomförandeplanens olika delar och hur man kan arbeta med dem ?- Hur man för löpnade anteckningar på ett sätt som gör dem tydliga, rättssäkra, etiska och användbara ?- Skillnaden mellan fakta och bedömningar ?- Hur man kan använda välkomstsamtal, planeringssamtal och uppföljningssamtal som grund för genomförandeplan och social dokumentation ?- Samtalsmetodik och verktyg i samtalet ?- Övningar och reflektionsfrågor som förstärker inlärningen. Boken innehåller också mallar och checklistor ?- Mall för genomförandeplan ?- Checklista för att fylla i genomförandeplanen ?- Checklista för uppföljning av genomförandeplanen ?- Mall för löpande anteckningar ?- Checklista för hur man skriver löpande anteckningar.

ISBN: 9789172057395

Provläs boken