Pappor med våldsproblematik – forskning och arbetsmetoder inom socialtjänsten av Lindén …

Socialtjänstens insatser för familjer där pappan utövat våld behöver i större utsträckning innefatta papporna och deras ansvar för sina barn. Denna antologi uppmärksammar möjligheter och hinder i socialtjänstens arbete med de våldsamma papporna. Pappor med våldsproblematik - forskning och arbetsmetoder inom socialtjänsten presenterar forskning om pappor med våldsproblematik, samt goda exempel på hur enskilda kommuner arbetar med att nå pappor och utveckla en för barnen konstruktiv kontakt. Boken vänder sig till socialarbetare som möter denna problematik, verksamhetsutvecklare och beslutsfattare i socialtjänsten, samt till universitetsutbildningar som förbereder för dessa yrken. Redaktörer är Göran Lindén, socionom, och Peter Breife, psykolog. Båda har lång erfarenhet av arbete med pappor, familjer och våld i nära relationer.

ISBN: 9789172057999

Provläs boken