Photoshop CS4 : fortsättningskur av Björn Kläppe, Iréne Friberg

I fortsättningsboken om Adobe Photoshop CS4 bygger du vidare på de kunskaper du fått i grundboken. Du går igenom kunskapsmomenten med teori följt av övningsuppgifter som ger stegvisa instruktioner. Det finns även ett antal tillämpningsuppgifter i slutet av varje kapitel som ger ytterligare träning i det du lärt dig. Boken tar bland annat upp droplets, gränspunkt, bildpaket, text på bana, olika filter, smarta filter, hur du skapar panoramabilder, webbfotogalleri och pdf-presentation. När du gått igenom materialet har du god kunskap om programmet och dess möjligheter

ISBN: 9789185437849

Provläs boken