Skapa mer inre motivation – Exec av Magnus Augner

Den här boken visar hur du skapar mer glädje, energi och meningsfullhet i både din egen och dina medarbetares vardag på arbetet, något som är kopplat till motivation inifrån individen själv. Du får konkreta verktyg som är enkla att använda och handfasta råd om hur du kan öka den inre motivationen. Metoderna är baserade på både forskning och min långa erfarenhet av att leda människor i mycket varierande sammanhang. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090709

Provläs boken