PULS Biologi med fysik och kemi 1-3 Arbetsbok av Birgitta Annell, Gunilla Håkansson

Här ges ett naturvetenskapligt perspektiv på områden som rymden, djur och växters utveckling på jorden och människokroppen. Vi får också veta vad som händer i naturen under de olika årstiderna och stifta bekantskap med olika växt- och djurarter

ISBN: 9789127417359

Provläs boken