Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år av Nordlund, Anna

Vad kan en text avslöja vid olika typer av läsning? Vad skiljer en professionell litteraturvetares läsning från en egen läsning av en text? Vilka likheter finns? Boken Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år - åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga ger en intressant inblick i hur litteraturvetenskaplig forskning går till. Genom att studera olika forskares läsningar av ett av den svenska litteraturens mest kända och uppskattade verk, Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga, får vi inblick i olika tiders och traditioners sätt att analysera text. Den första analysen kom 1903 och den senaste hundra år senare, 2003. Detta ger ett fascinerande perspektiv på hur litteraturvetenskaplig forskning har utvecklats under hundra år.

ISBN: 9789147084531

Provläs boken