Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga : fakta bemötande behandling av Liv Svirsky

När en rädsla blir så stark att den påverkar en stor del av livet brukar den kallas fobi eller ångeststörning. Det drabbar mellan fem och tjugo procent av alla barn och unga - ett eller ett par i varje klass eller förskolegrupp. Denna bok tar upp de rädslor, fobier och ångeststörningar som är vanliga hos barn och unga, samt nedstämdhet och depression. Den förmedlar fakta kring orsaker, hur det kan yttra sig och vad vi kan göra för att hjälpa. Boken beskriver också hur behandling med hjälp av kognitiv beteendeterapi går till, en metod som har stort forskningsstöd vid dessa tillstånd.

ISBN: 9789172058187

Provläs boken