På genusäventyr : metodbok för drama och genus i förskolan av Eva Helén, Magdalena T Granholm

Konkreta förslag både för pedagogerna och för arbetet med barnen Fakta och samtalsförslag för pedagogen Tips på enkla sätt att observera mönster i barngruppen Dramaäventyr för barnen På genusäventyr är en rolig och praktisk handbok i hur ni på ett kreativt och enkelt sätt kan arbeta med genus i förskola och förskoleklass. Boken innehåller fem teman: självkänsla, kommunikation, empati, rädsla och mod. Till varje tema finns förslag på genusträffar i pedagoggruppen, observationer i barngruppen och dramaäventyr tillsammans med barnen. Genusträffar för pedagogerna. Här finns en kort introduktion till temat med genusfakta, tips på vad som kan vara intressant att diskutera och exempel på vanliga situationer från förskolan som ger personalgruppen en gemensam utgångspunkt att samtala om genus. Mellan träffarna dokumenteras en aktivitet på förskolan. Till observationerna finns färdiga scheman. Varje träff innehåller också uppföljningar av arbetet sedan föregående träff. Dramaäventyr tillsammans med barnen. Genom lek och improvisation i spännande fantasifulla äventyr får barnen på ett roligt och lekfullt sätt öva inlevelseförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga, allt med ett genusmedvetet synsätt.

ISBN: 9789127408913

Provläs boken