Respekt av Philip Lalander

Respekt är en gripande etnografisk skildring av en grupp unga chilenare i Norrköping. Influerade av hiphop och reaggae skapar de en gatukultur baserad på droger och kriminalitet. Gatan blir en arena där de unga männen kan vinna respekt och erkännande. Utifrån ett starkt upplevt utanförskap går de i slutet av 1990-talet in i en heroinmarknad. Med heroinpengar känner de makt, men samtidigt exponeras de för drogen och utvecklar i flera fall ett intensivt injektionsmissbruk. Vägen bort från heroinet blir för många krokig, och återfall är vanliga. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089505

Provläs boken