The Functions of Executive av Chester Barnard

Äntligen kommer en svensk översättning av denna klassiker inom organisationsteorin. Boken är en standardreferens i otaliga artiklar och böcker inom ämnena företagsorganisation och management. Den innehåller både teori och empiri och inbjuder till eftertanke om hur en chef får organisationen att lyckas eller leder den till sönderfall och upplösning. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089468

Provläs boken