Om normer av Måns Svensson, Matthias Baier

Hur vet vi vad som är rätt och fel i en situation? Och hur avgör vi hur vi ska handla? Lagar är tydligt nedskrivna och det finns föreskrivna sanktioner om man bryter mot lagen. Men så tydligt är inte vårt samhälle. Vårt handlande styrs sällan av lagar och regler - utan av oskrivna och osynliga normer. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089444

Provläs boken