Svenska idiom av Luthman, Hans

Ha en räv bakom örat. Visa framfötterna. Lägga sin näsa i blöt ... De fasta uttrycken i svenska språket är svåra att förstå för studerande med utländsk bakgrund och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen. Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i två steg, dels i form av förklaringar, dels i en vardagsnära kontext som visar typisk användning av uttrycket. Vid synonyma uttryck fungerar sökordet som länk till andra uttryck i ordboken, vilket leder till fördjupad förståelse. Se även Svenska idiom övningsbok som behandlar flera hundra frekventa vardagsuttryck i varierade övningar. Den ger samtidigt en möjlighet att förstå och arbeta mera fördjupat med ordboken.

ISBN: 9789174345773

Provläs boken