Spänt läge : utmaningarna varje smågrupp möter av Donahue, Bill, Robinson, Russ

Vägar till fövandlande gemenskap Vad varje smågrupp bör veta Att dela livet tillsammans i en liten grupp är stort. Varje grupp har sina särdrag, personligheter och livserfarenheter. Att mötas är som att balansera på en uppspänd lina. Spänt läge hjälper varje grupp att bättre förstå dynamiken i gemenskapen och att skapa en ärlig atmosfär med rum för livsförvandling. För att tillsammans röra sig framåt behöver gruppen förstå och hantera balansen mellan: Sanning och Liv Omsorg och Lärljungaskap Vänskap och Ansvarighet Vänlighet och Konfrontation Uppgift och Människor Öppenhet och Intimitet En god gemenskap tar sig an båda ändarna av skalan. Spänt läge ger förståelse för hur människor fungerar i grupp. Boken är ett utmärkt verktyg för ledare, präster och pastorer och för dem som vill få en nystart i sin smågrupp eller smågruppsverksamhet. Bill Donahue och Russ Robinson leder och utvecklar smågruppsverksamheten inom Willow Creek Association och Willow Creek Community Church. Verksamheten omfattar omkring 18.000 människor i 2.000 smågrupper. "Gemenskap måste vårdas... Till det arbetet bidrar Spänt läge med konkret stöd och faktiska lösningar." - Hans Lundaahl "Boken blev en verklig ögonöppnare för mig. Ett paradigmskifte i mitt ledarskap." - Erik Holke

ISBN: 9789179994433

Provläs boken