Sex och samlevnad i skolan av Love Nordenmark

Till UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, kommer tusentals frågor från unga. De flesta handlar om skydd mot graviditet, sex, killars och tjejers underliv och skydd mot könssjukdomar. Väldigt många frågor handlar också om att bli ihop och göra slut, familjen, om identitet, om droger och om att må dåligt. Sex och samlevnad angår alla hela tiden, inte minst under skolåren. Behovet av kunskaper och en helhetssyn på unga är stor och utmanande. Attityder, osäkerhet, förväntningar, rädslor och frågor - uttalade och outtalade - finns där jämt. Därför behöver alla vuxna i skolan vara beredda på att fånga upp frågorna när de kommer. Boken Sex och samlevnadi skolan knyter an till UMO.se, som är en icke-kommersiell webbplats, och utgår från den mängd data som finns att hämta där, samtidigt som den presenterar den senaste forskningen, relaterar till befintliga styrdokument och inte minst visar på olika metoder att arbeta med sex och samlevnad. Ämnets tvärvetenskapliga natur öppnar för kunskapsutveckling och inspiration inom alla ämnen och verksamheter på skolan. Sex och samlevnad i skolan vänder sig till blivande och verksamma lärare, skolledare, skolsköterskor och alla andra som arbetar med elevhälsa. UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, driftas av Inera AB som ägs av Sveriges alla landsting

ISBN: 9789113032290

Provläs boken