Experiment med människor av Magnus Söderlund

Vad människor tycker och tänker, hur de reagerar på olika intryck, varför de beter sig på ett visst sätt - det är sådant som vi ofta vill ta reda på. Ett bra sätt att undersöka detta är att utföra kontrollerade experiment. Men vad är egentligen ett experiment? Och hur utför man det? Vad ska man tänka på när man gör undersökningar som inkluderar människor? I den här boken diskuteras och besvaras dessa frågor. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090716

Provläs boken