Statsvetaren : Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade av Olof Petersson

Jörgen Westerståhl var professor vid Göteborgs universitet under tre händelserika årtionden, fram till början av 1980-talet. Han byggde upp forskningen om opinionsbildning, medier, väljare och kommuner och han räknas som en av Sveriges mest inflytelserika statsvetare. Som barnbarn till Hjalmar Branting och elev till Herbert Tingsten följde Jörgen Westerståhl den politiska utvecklingen på nära håll. I sin ungdom umgicks han med radikala författare och politiker. Boken om Jörgen Westerståhl är en berättelse om demokratins dramatiska århundrade. Jörgen Westerståhl forskade om högaktuella demokratiproblem. Vilken roll har organiserade intressegrupper i ett demokratiskt samhälle? Vilken slags grundlag behöver ett land som Sverige? Hur stor plats har den lokala självstyrelsen i en enhetlig välfärdsstat? Vad betyder massmedierna för opinionsbildningen? Hur stor makt har väljarna i en partidemokrati? Vilket utrymme bör folkomröstningar ha i en representativ demokrati? Hur kan samhällsforskare bidra till att lösa demokratins problem? Boken har skrivits av statsvetaren Olof Petersson som bland annat varit professor vid Uppsala universitet och forskningsledare vid SNS

ISBN: 9789186203924

Provläs boken