Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och asperger av Diana Lorenz

Tonåren och de första vuxenåren är en kritisk period när det gäller psykisk hälsa längre fram i livet. Hög stressnivå är en riskfaktor. Den här boken ger en orientering i stress och psykisk ohälsa hos ungdomar med Aspergers syndrom eller autism med normal begåvning. Vad är annorlunda i deras sätt att uppleva och hantera stress? Hur kan vi förstå och hjälpa dem i tid? Boken ger verktyg för ett gemensamt utforskande - att tillsammans med ungdomarna bena upp svåra situationer och hitta lösningar. Den beskriver strategier för stresshantering och ger många konkreta förslag på anpassningar i vardagen. Det är också viktigt att veta när man måste söka vidare hjälp, om stressen övergår i depression eller något annat sjukdomstillstånd. Boken hjälper dig bedöma risker och avgöra om ungdomen behöver träffa läkare. Boken vänder sig till personal inom skolan, elevhälsan och andra verksamheter inom kommun och landsting, som arbetar med att stödja och vägleda ungdomar med Aspergers syndrom eller autism. Diana Lorenz är socionom och utbildad psykolog. Hon har tidigare gett ut Ungdomar med Aspergers syndrom - att mötas i samtal (2010) på Gothia Förlag. Boken har faktagranskats av Berit Lagerheim, barnneuropsykiatriker

ISBN: 9789172058408

Provläs boken