Folkhälsokunskap av Gunilla Bjärås, Lena Kanström

Folkhälsokunskap börjar med historik och redogörelse för våra vanligaste folksjukdomar och deras bakomliggande orsaker. Vidare tas strategier, teorier och metoder för förebyggande insatser upp. Här beskrivs de lagar och restriktioner som begränsar och förstärker arbetet. Dessutom innehåller boken epidemiologi och datakällor som är relevanta för folkhälsoarbete och de typer av utvärdering som används. Folkhälsokunskap nämner olika modeller för praktiskt arbete liksom användning av Internet i arbetet samt hur man kan förebygga ohälsa på olika nivåer. Boken finns inläst för elever med läs- och skrivsvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, tel 08-556 115 50.

ISBN: 9789147055340

Provläs boken