Bornholmsmodellen : vägen till läsning – språklekar i förskoleklass Studiehandledning av …

Studiehandledning till Bornholmsmodellen - Vägen till läsning. Språklekar i förskoleklass. Studiehandledningen ger underlag för 5-6 fortbildningsträffar om Bornholmsmodellen - Vägen till läsning. Här kan du tillsammans med kollegor studera och diskutera lekarna i Bornholmsmodellen, integrera nya kunskaper och få en avgörande kompetenshöjning. I Studiehandledningen behandlas: Vad begreppet språklig medvetenhet innebär och hur och i vilken ordning den utvecklas hos barn. Kartläggning och diagnostisering. Planeringen av lekarna - vilken tidsplan passar vår grupp? - hur ser samarbetet förskoleklass - skola ut? - behöver vi extrainsatser? Fonemens värld Hur bör man i förskoleklass arbeta med bokstavskännedom? Övrigt skriftspråksstimulerande arbete som högläsning, lekskrivande, lekläsande, rollek - vad gör vi idag? - vad vill vi utveckla? - hur kan vi göra det? Här ges även förslag på hur man kan förbereda arbetet med Bornholmsmodellen - Vägen till läsning, som tar ca 15 veckor att genomföra. Med rim och ramsor, sånger, munmotorik och stavelselekar under höstterminen lägger man en naturlig grund för vårterminens språklekar.

ISBN: 9789127410930

Provläs boken