Sveriges statsskick av Arne Halvarson, Kjell Lundmark, Ulf Staberg

Sveriges statsskick ger en aktuell, överskådlig och faktarik beskrivning av det svenska politiska systemet i en internationell omgivning. Författarna förklarar också bakgrunden till den sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen under de senaste 150 åren. Boken uppdateras kontinuerligt för att följa utvecklingen internationellt och i Sverige och de nya krav som ställs på det politiska systemet. Nytt för den trettonde upplagan är avsnitt om den svenska modellens framväxt och förändring välfärdsproblem 2007 och generationsklyftorna de nya svenskarnas situation i samhället genuskontraktets förändring under 100 år medielandskapets förändring

ISBN: 9789147088430

Provläs boken