Ungdomar som begår brott : vilka insatser fungerar?

Hur kan vi hjälpa ungdomar som begår brott att sluta begå brott? Ungdomar som begår brott - vilka insatser fungerar? handlar om vilka metoder eller insatser som kan vara verkningsfulla för olika grupper av ungdomar och vilka metoder som inte ger några resultat eller kan ge negativa resultat. Boken spänner över ett brett spektrum av insatser och bygger på aktuell internationell och svensk forskning. Ambitionen med boken är att göra aktuell forskning om insatser till ungdomar som har begått brott tillgänglig för praktiker, studenter, chefer och politiker. Redaktörer för boken är Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed, Örebro universitet, samt Kerstin Söderholm Carpelan, IMS. Övriga författare är Lars Brännström och Marie Nyström, IMS, samt Thorbjörn Ahlgren, Luppens kunskapscenter i Jönköping

ISBN: 9789172056664

Provläs boken