Vardaglig svenska 2 : fraser och uttryck av Ylva Olausson

Vardaglig svenska 2 : fraser och uttryck är en bok för alla som behöver systematisk träning av vanliga svenska fraser och uttryck. Urvalet av fraser och uttryck har gjorts med utgångspunkt i de 200 ordfamiljer som presenteras i boken Vardaglig svenska 1. Den språkliga nivån motsvarar B-nivån enligt GERS. Boken är avsedd för: - nyanlända i svenska skolan - senare delen av sfi D - sva grund - kursdeltagare på olika kurser i yrkessvenska - studenter i svenska utomlands - alla som behöver träna på grunderna i svenska. Vardaglig svenska 2 innehåller 20 kapitel som vart och ett inleds med tio frekventa ord, vilka sedan ingår i de fraser och uttryck som presenteras i kapitlet. Forskning visar att ordinlärning blir mer effektiv om man vid träning av ett nytt ord samtidigt lär sig fraser och uttryck där ordet ingår. Denna bok erbjuder en genomtänkt, strukturerad ord- och frasträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang. På läromedlets webbplats - www.vardagligsvenska.se - finns: - facit till bokens övningar - ljud till några av bokens längre textavsnitt. Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i svenska som andraspråk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon tidigare gett ut Vardaglig svenska : frekventa ord med familjer, Formell svenska : frekventa ord, novellserien Hand i hand och boken Kort och lätt

ISBN: 9789174347777

Provläs boken