Z-Material Lärarhandledning cd av Bengt-Arne Bengtsson

Kurs A, B och C För användare av Z-classic, Z-futura och Zigma Z-material Lärarservice finns på cd och innehåller bland annat vissa didaktiska/pedagogiska tips och kommentarer. Men det allra mesta har utformats som kopieringsunderlag och är systematiserat efter sex materialtyper. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147903276

Provläs boken