Bornholmsmodellen : vägen till läsning – språklekar i förskoleklass av Ingvar Lundberg

Språklekar 15 minuter om dagen i 15 veckor där "leksakerna" är de mest tillgängliga och djupt mänskliga företeelser vi kan tänka oss - våra ord. Kan du redan i förskoleklass göra något för att underlätta barnens läsinlärning? Ja, det kan du och svaret är Bornholmsmodellen. Omfattande forskning visar att språklekarna - om de genomförs systematiskt - kan underlätta läsinlärningen och förebygga lässvårigheter. Språklekar enligt Bornholmsmodellen har bedrivits i svenska förskolor i mer än 15 år och erfarenheterna är genomgående positiva. I denna bok - Bornholmsmodellen. Vägen till läsning - beskriver professor Ingvar Lundberg hur barn i lekens form övar upp sin språkliga medvetenhet, den viktiga förutsättningen för att lära sig läsa. Alla lekarna har en tydlig positiv effekt på läsinlärningen och är upplagda så att de är just lekar, där alla kan bidra. Därmed väcks barnens nyfikenhet, lust och glädje inför språket. Den dagliga stund då barnen leker med språket har också ett egenvärde: Barnen får många goda stunder i förskoleklassen, då de upptäcker sitt eget språk och förstår sådant de inte förstått tidigare. I denna bok finns lekar med ord, ords sammansättningar och innebörder. Stor vikt läggs vid bokstavsinlärning och övningar i att lägga till, ta bort eller byta ut ljud och bokstäver i ord och undersöka vad som händer efter sådana förändringar. Även barnens uppgiftsorientering får möjlighet att utvecklas. Uppgiftsorientering handlar om uppmärksamhet, koncentration och uthållighet och har stor betydelse för att barnet ska ha framgång i skolan. Till boken hör ett häfte med Kopieringsunderlag, som innehåller bildkort, kort med alfabetet samt ett tydligt och enkelt kartläggningsmaterial. Författare: Professor Ingvar Lundberg är vår nationellt främste läsforskare och internationellt i frontgruppen på läsforskningens område.

ISBN: 9789127723009

Provläs boken