BeGreppbart – Retorik av Mikael Holmgren Caicedo

Retorik är betydligt mer än vältalighet och språkutsmyckning. Retoriken återfinns ständigt i allas vår vardag genom ord, handlingar, texter och bilder. I den här boken skildras retoriken och dess förhållande till samhälle och samhällsvetenskap

ISBN: 9789147088768

Provläs boken