IT-styrning : vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi av Rabbe …

Företagsledning och styrelse känner ofta alltför dåligt till IT-arbetet på företaget. Utan teknikaliteter och detaljer förklaras här hur ledningen ska kunna styra IT-arbetet, ställa de rätta frågorna och värdera svaren. IT är numera en integrerad del av verksamheten i de flesta företag. Ändå visar ledningen ofta ett bristande engagemang i hur tekniken används för att skapa värden för företaget. IT-styrning är den sammanfattande beteckningen för hur företagsledningen ska kunna ta kontroll över företagets informationshantering. Utan att gå in på tekniska detaljer förklarar boken vad ledning och styrelse bör känna till om företagets IT-användning: teknikberoende, beslutsgång, ansvarsfördelning, informationssäkerhet, risker och möjligheter, vinster och kostnader etc. Texten utgår från den nya ISO-standarden för IT-styrning och presenterar även ett flertal andra ramverk av betydelse för hur informationssystemen kan hanteras. Boken bygger på svensk och internationell forskning samt på författarens erfarenheter under mer än 20 år som IT-konsult. "Här förklaras (enkelt!) vad du behöver veta" -Värmlands affärer

ISBN: 9789170053825

Provläs boken