Höj din lön av Lasse Johnsen

ad kan jag som anställd göra för att förbättra min lön? Varför är min lön som den är? De flesta av oss när väl en vag önskan om att höja vår lön. Men få av oss har lagt upp någon konkret strategi för att kunna få denna löneförhöjning. Tidigare bestämdes lönerna centralt och den enskilde medarbetaren kunde knappast påverka sin lön. Idag är individuell lönesättning vanligt och det ökar möjligheterna att påverka din egen lön. Därför vänder sig den här boken till alla som systematiskt vill försöka höja sin lön. Här får du lära dig hur du förbereder dig för förhandlingen med chefen, hur du bemöter hans argument och hur du tar reda på vad du ska göra för att höja din lön ytterligare. Författaren diskuterar också kvinnolöner, förmåner av olika slag, val av utbildningsställe samt lönekartläggning. I slutet av boken finns också tips om hur du använder dig av lönestatistik för din bransch. Boken är viktig för alla som vill bli bättre på att långsiktigt och strategiskt planera sin ekonomiska situation och sin yrkeskarriär. Den är lika relevant oavsett arbetsplats och position på arbetsplatsen.

ISBN: 9789170053573

Provläs boken