Kaizen : sakta ner och gör mer av Meland, Gordon, Meland, Åsa

Den här boken är ett försök att spräcka myten om att man måste skära ner eller göra en omorganisation för att lyckas att nå ett vinstgivande resultat. Det handlar om hur man når framgång genom att förbättre det som redan finns. När vi i "Västerlandet" ska göra förändringar och förbättringar föregås det ofta av utförliga utredningar och analyser som tar lång tid och innan förändringen har blivit verklighet är det dags för en ny utredning... Japanerna har en annan inställning som brukar sammanfattas i ordet KAIZEN. KAI betyder förändring och ZEN betyder till det bättre. När man sätter ihop dem tillfogas ytterligare en dimension - ständig. KAIZEN kan alltså tydas som ständiga förändringar till det bättre. I boken visas hur man praktiskt och konkret kan förbättre sin egen och organisationens situation. Problemlösning, effektivitet, trivsel, kaizen i det strategiska arbetet, kaizen i praktiken, att fatta beslut - mötesteknik och ledarskap är några av de områden som boken behandlar.

ISBN: 9789170053023

Provläs boken